Orai Vilnius

Licencinės žūklės sąlygos

I. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOJAMA SAUGOMŲ IR GLOBOJAMŲ ŽUVŲ RŪŠIŲ ŽUVŲ LICENCINĖ ŽVEJYBA, SĄRAŠAI IR LICENCINĖS ŽŪKLĖS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE SĄLYGOS

1. Vandens telkinių, kuriuose organizuojama licencinė šlakių ir lašišų žvejyba, sąrašai ir licencinės žvejybos šiuose vandens telkiniuose sąlygos.

Bendrosios žvejybos sąlygos:

žvejoti leidžiama dirbtiniu masalu nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje). Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką), ties tvenkinių vandens nuleistuvais ir arčiau kaip 100 m nuo jų. Licencija išduodama 1 parai arba 1 mėnesiui (30 d.). Licencija suteikia teisę sugauti 1 šlakį arba 1 lašišą.

Žvejybos laikas, vietos ir licencijų kiekis:

1 lentelė

Vandens telkiniai, į kuriuos išduodamos licencijos žvejybai nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Licencijų kiekis

 

 

Mėnesio laikotarpiui

Parai

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

neribojamas

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė

100

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

neribojamas

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės 3-iosios vidurinės mokyklos

neribojamas

neribojamas

Atmata

visa upė

neribojamas

neribojamas

Nemunas

nuo Atmatos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

neribojamas

neribojamas

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

neribojamas

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

Šventoji (pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

 –

100

2 lentelė

Vandens telkiniai, į kuriuos išduodamos licencijos žvejybai nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Licencijų kiekis

 

 

Mėnesio laikotarpiui

Parai

Neris

nuo kelio Nr. 262 tilto iki Musės žiočių

neribojamas

neribojamas

 

nuo kelio Nr. 108 tilto iki Vokės žiočių

neribojamas

neribojamas

 

nuo Lazdynų tilto iki Žirmūnų tilto

neribojamas

neribojamas

 

nuo Žalesos žiočių iki Nemenčios žiočių

neribojamas

neribojamas

 

nuo Bezdonės žiočių iki Skersabalių kabančio pėsčiųjų tilto

neribojamas

neribojamas

 

nuo Mažiulėniškiųiki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto

neribojamas

neribojamas

 

nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių

neribojamas

neribojamas

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

50

100

Vilnia

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

50

100

Šventoji

nuo žiočių iki Armonos žiočių

neribojamas

neribojamas

 

nuo Zujų Alkos iki Kavarsko užtvankos

neribojamas

neribojamas

 

500 m aukščiau ir žemiau Virintos žiočių

neribojamas

neribojamas

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

100

Širvinta

nuo žiočių ikiLiukonių tilto

100

200

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

100

200

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

neribojamas

neribojamas

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

neribojamas

neribojamas

Veiviržas

nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

100

200

Akmena – Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

50

100

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

100

200

2. Vandens telkinių, kuriuose organizuojama licencinė žiobrių žūklė, sąrašas ir licencinės žūklės šiuose vandens telkiniuose sąlygos (neteko galios nuo 2008-04-12 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-04-07 įsakymu Nr. D1-151).

3. Vandens telkinių, kuriuose organizuojama licencinė sykų žūklė, sąrašas ir licencinės žūklės šiuose vandens telkiniuose sąlygos.

Bendrosios žūklės sąlygos:

Žvejoti leidžiama natūralios kilmės ar dirbtiniais masalais (bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų) nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje). Žūklės laikas – nuo sausio 1 d. iki lapkričio 1 d.

Išduodama vienkartinė licencija parai, suteikianti teisę sugauti 5 vienetus sykų.

Žūklės vietos ir licencijų limitas:

Vandens telkinys

Rajonas

Telkinio plotas, ha

Licencijų kiekis (metams)

Platelių ež.

Plungės r.

1181,5

100

Galvės ež.

Trakų r.

361,1

70

Lūšių ež.

Ignalinos r.

390,9

30

Vištyčio ež.

Vilkaviškio r.

39,8

100

4. Vandens telkinių, kuriuose organizuojama licencinė upinių nėgių žūklė, sąrašas ir licencinės žūklės šiuose vandens telkiniuose sąlygos.

Bendrosios žūklės sąlygos:

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens arba 5 bučiukais. Tinklo akies dydis – iki 10 mm. Žūklės laikas – nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Išduodama vienkartinė licencija parai, suteikianti teisę sugauti 50 vnt. upinių nėgių.

Žūklės vietos ir licencijų limitas:

Vandens telkinys

Žūklės vietos

Licencijų kiekis (metams)

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės 3-iosios vidurinės mokyklos

20

Šešuvis

nuo Gaurės k. tilto iki Upynos žiočių

20

Ančia

nuo žiočių iki Skaudvilės užtvankos

20

Dubysa

nuo žiočių iki Padubysio malūno užtvankos

20

Šventoji

nuo Armonos upės žiočių iki Mūšos upės žiočių

20

Šventoji

nuo Ukmergės–Anykščių r. ribos iki Kavarsko užtvankos

60

Minija

nuo žiočių iki Agluonos upės žiočių

20

Gėgė

visa upė

20

Šventoji (pajūrio)

nuo Būtingės kaimo iki Laukžemės malūno

20

Musė

nuo Musninkų malūno užtvankos iki Musninkų tilto

25

Karaliaus Vilhelmo kanalas

Lankupių kaimo ribose

25

Akmena–Danė

nuo žiočių iki Tenžės intako

20

Nemunas

nuo Šilininkų iki Šakūnėlių k.

35

Kuršių marios

nuo Šturmų uosto iki Ventės rago

35

II. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOJAMA LICENCINĖ ŽŪKLĖ NESTANDARTINIAIS ĮRANKIAIS IR BŪDAIS, SĄRAŠAS IR LICENCINĖS ŽŪKLĖS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE SĄLYGOS

5. Vandens telkinių, kuriuose organizuojama licencinė stintų žūklė, sąrašas ir licencinės žūklės šiuose vandens telkiniuose sąlygos.

Bendrosios žūklės sąlygos:

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens, ne didesnio kaip 12 mm akytumo, pakėlimo būdu.

Žūklės laikas – nuo kovo 15 d. iki balandžio 20 d. Leidžiamų sugauti žuvų kiekis neribo­jamas.

Licencijos žvejoti Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose išduodamos tik Šilutės rajono gyventojams. Išduodama vienkartinė licencija parai arba licencija savaitei.

Žūklės vietos ir licencijų limitas:

Vandens telkinys

Žūklės vietos

Licencijų kiekis (metams)

Minija

nuo žiočių iki Tenenio upės žiočių

50

Minija

nuo Gargždų užtvankos iki Gargždų valymo įrenginių

neribojamas

Atmata

nuo Skirvytės iki Uostadvario švyturio

100

Aukštumalė

nuo Atmatos iki pirmojo tilto

50

Pakalnė

nuo Skirvytės iki Nemuno priešakinės deltos rezervato ribos Rusnaitės upėje

100

Skirvytė

nuo 1, 2 ir 3 gelžbetonių krantinių

200

Nemunas

Senvagė ties Galzdonų sala

neribojamas

6. Licencinės žūklės tinkliniu samčiu Baltijos jūroje sąlygos.

Bendrosios žūklės sąlygos:

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 3 m skersmens, ne didesnio kaip 12 mm akytumo, pakėlimo būdu.

Žūklės laikas – nuo lapkričio 1 d. iki birželio 1 d. Leidžiamų sugauti žuvų kiekis neribojamas.

Draudžiama tvirtinti prie medinių tilto turėklų tinklinių samčių metalinius keltuvus ir kitus įrenginius. Licencijų kiekis kiekvienai parai negali būti didesnis kaip 20 vienetų. Išduodama vienkartinė licencija parai, licencija savaitei bei licencija mėnesiui.

Žūklės vietos ir licencijų limitas:

Vandens telkinys

Žūklės vietos

Licencijų kiekis (metams)

Baltijos jūra

nuo Palangos tilto

neribojamas

III. LICENCINĖS ŽŪKLĖS VANDENS TELKINIUOSE, KURIUOSE MĖGĖJIŠKA ŽŪKLĖ DRAUDŽIAMA AR RIBOJAMA, SĄLYGOS

7. Nemuno deltos regioninio parko vandens telkinių, kuriuose organizuojama licencinė žūklė, sąrašas ir licencinės žūklės šiuose vandens telkiniuose sąlygos (neteko galios nuo 2008-10-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-10-13 įsakymu Nr. D1-528).

8. Licencinės žūklės Žuvinto biosferos rezervato gamtiniame rezervate sąlygos.

Bendrosios žūklės sąlygos:

Žūklė leidžiama tik nuo ledo nuo gruodžio 1 d. iki vasario 1 d., kartą per savaitę (šeštadieniais) nuo 8 val. iki saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), laikantis Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių, Lankymosi Žuvinto biosferos rezervato gamtiniuose rezervatuose tvarkos.

Licencijos žvejoti išduodamos vienai dienai tik vietiniams gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Alytaus r. Simno seniūnijos Aleknonių, Bambininkų, Grinkiškių ir Žuvintų kaimuose, besiribojančiuose su Žuvinto ežeru, taip pat Ąžuolinių kaimo gyventojams.

Žūklės vietos ir licencijų limitas: 

 Vandens telkinys

Rajonas

Telkinio plotas, ha

Žūklės vietos

Licencijų kiekis (metams)

Žuvinto ež.

Alytaus

971,2

nustatytos lankymosi Žuvinto biosferos rezervato gamtiniuose rezervatuose tvarkoje

viso 0 nariai dabar klube
Prisijunkite su facebook
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Svetainių kūrimas Via leaurea