Orai Vilnius

Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos 2011-04-07 posėdžio protokolas

MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS PLĖTROS TARYBOS

PROTOKOLAS

2011 m. balandžio 7 d. Nr.6

Vilnius

Posėdžio pirmininkas Antanas Kontautas. 

Posėdžio sekretorius Vilmantas Graičiūnas. 

Dalyvauja: Antanas Kontautas – Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto prodekanas; Vladimir Adelšin – žūklės  klubo  "Merkys"  prezidentas, UAB "Salmoturas" direktorius; Vytautas Ignatavičius – Kauno žvejų draugijos pirmininkas; Leonas Kerosierius – Žuvininkų rūmų prezidentas; Ugnius Leimontas –  klubo "Flyfishing.lt" prezidentas; Tomas  Virbickas – Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Hidrobiontų  ekologijos  ir fiziologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas; Gytis  Žilinskas  –  Laisvojo  nardymo  ir  povandeninės žūklės asociacijos prezidentas; Gintautas Paluckas – portalo žvejams Trauk.lt atstovas, Andrius Veleckas – IĮ „Straidenis“ vadovas, Romualdas Žilinskas – žurnalo „Žūklė“ vyriausiasis redaktorius, Tomas Būdas – Karpininkų asociacijos prezidentas, Marius Beliūnas – žvejas povandenininkas, Rimantas Šukys – žūklės ploto naudotojas, Donaldas Lukšys – žūklės ploto naudotojas, Rokas Vilutis – Sportinės ir mėgėjiškos žūklės klubas „Anykščių žvejų lyga“. 

Darbotvarkė:

1. Dėl posėdžio darbotvarkės (pranešėjas – Antanas Kontautas);

2. Dėl mėgėjiškos žūklės leidimų kainų (pranešėjas - V. Graičiūnas);
3. Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių pakeitimų (pranešėjas - V. Graičiūnas);

4. Dėl Žūklės plotų naudojimo principų (pranešėjas - V. Graičiūnas).

5. Kiti klausimai (pranešėjas - A. Kontautas). 

1. SVARSTYTA. Dėl posėdžio darbotvarkės.

 

Pranešėjas A. Kontautas pristatė posėdžio darbotvarkę, taip pat pranešė, kad posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė (11) Tarybos narių, todėl vadovaujantis Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos nuostatais posėdžio nutarimai bus teisėti.

Papildomai į darbotvarkę buvo pasiūlyta įtraukti klausimą dėl Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ kreipimosi į žvejus ir dėl Miškų įstatymo pataisų. 

NUTARTA: pritarti papildytai darbotvarkei. 

2. SVARSTYTA. Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ kreipimasis į žvejus.

Pranešėjas L. Kerosierius pristatė Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ kreipimąsi į žvejus „Saugokime gamtą, gausinkime žuvų išteklius“.

Tarybos narių nuomone daugeliui kreipimesi išdėstytų pasiūlymų, teiginių galima pritarti, kai kurie – abejotini. 

NUTARTA: Atkreipti dėmesį į Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ kreipimąsi.

 

3. SVARSTYTA. Dėl mėgėjiškos žūklės leidimų kainų.

Pranešėjas V. Graičiūnas informavo, kad yra gautas Ministro Pirmininko pavedimas išnagrinėti klausimą dėl valstybės rinkliavos dydžių pagrįstumo už mėgėjų žvejybos leidimus ir galimybės įvesti vienos dienos žūklės leidimą.

Po diskusijų buvo pasiūlyta, kad būtų nustatyti du nauji leidimų tipai – leidimas žūklei dviem paroms (savaitgaliui) ir leidimas žūklei savaitei. Leidimų žūklei valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, kainos buvo pasiūlytos tokios: leidimas žūklei dviem paroms – 5 Lt, savaitei – 10 Lt, mėnesiui – 20 Lt, metams – 30 Lt. Už šį pasiūlymą Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

Tarybos pirmininkas A. Kontautas pažymėjo, kad iš posėdžio išėjus Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentui, posėdyje nebėra daugiau nei pusės Tarybos narių, todėl vadovaujantis Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos nuostatais, Taryba nutarimų priimti nebegali.

Dėl leidimo žūklei vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žūklės plotą, kainos nuomonės išsiskyrė. Dalis Tarybos narių buvo už tai, kad kaina negalėtų būti didesnė, nei valstybės rinkliava už atitinkamo laikotarpio leidimą žūklei valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus – kiti, kad žūklės plotų naudotojai galėtų imti už leidimus žūklei dvigubai didesnį mokestį. Dauguma Tarybos narių balsavo už tai, kad leidimas žūklei vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žūklės plotą, kainuotų ne daugiau 10 Lt dviem paroms, 20 Lt savaitei, 40 Lt mėnesiui, 60 Lt metams.

                     

4. SVARSTYTA. Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių pakeitimų.

Pranešėjas V. Graičiūnas informavo, kad vadovaujantis žemės ūkio ministro, aplinkos ministro ir socialinių partnerių susitikimo 2011 m. kovo 16 d. protokolu nutarta pasiūlyti Aplinkos ministerijai peržiūrėti akvakultūros bendrovėms priklausančių vandens talpyklų - pirminių tvenkinių, įrašytų į Valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268, sąrašą ir, įvertinus jų teisinę registraciją ir kitus aspektus, išbraukti privačias vandens talpyklas - pirminius tvenkinius iš šio sąrašo, taip pat pakeisti kitų susijusių teisės aktų (Vandens įstatymo ir kt.) atitinkamas nuostatas. Atsižvelgiant į tai, nuostatos dėl mėgėjų žvejybos uždraudimo pramoninių žuvininkystės tvenkinių ūkių saugyklose, galima nenagrinėti.

Taip pat buvo informuota, kad ateinančių metų pirmą ketvirtį, įgyvendinant projektą „E-paslaugos „Aplinkosaugos leidimų išdavimas“ sukūrimas“, bus sudaryta galimybė žvejams mėgėjams įsigyti leidimus ir licencijas žūklei elektroniniu būdu. Atsiradus galimybei įsigyti licenciją elektroniniu būdu numatoma Nemuno deltoje vėl nustatyti licencines žūklės sąlygas. Žvejų mėgėjų antplūdį būtų galima reguliuoti licencijų kaina arba ribojant maksimalų licencijų kiekį.

Pastaruoju metu pavasariai būna vėlyvi, todėl svarstytina ar nereikėtų pratęsti sterkų ir lydekų draudimo laikotarpio.

Buvo diskutuojama dėl vandens telkinių, kuriuose leidžiama povandeninė žūklė, sąrašo išplėtimo. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu dauguma vandens telkinių, kuriuose leidžiama povandeninė žūklė, yra rytų Lietuvoje siūloma sąrašą papildyti vandens telkiniais esančiais vidurio, pietų ir vakarų Lietuvoje.

Daugumos Tarybos narių nuomone, atsižvelgiant į tai, kad numatoma Nemuno deltos vandens telkiniuose nustatyti licencinę žūklę – uždrausti mėgėjų žvejybą nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. netikslinga. Taip pat nėra būtinybės skubiai pakeisti kitas Mėgėjiškos žūklės taisyklių nuostatas, todėl siūloma tobulinti Mėgėjiškos žūklės taisyklių pakeitimo projektą ir svarstyti kitame Tarybos posėdyje.

 

5. SVARSTYTA. Dėl Žūklės plotų naudojimo principų.

Pranešėjas V. Graičiūnas informavo, kad didinant leidimų žūklei kainas, turėtų augti ir už žvejybą gaunamų paslaugų kokybė.

V. Ignatavičius pasiūlė nustatyti, kad žūklės ploto naudotojas ne mažiau, kaip pusę už leidimus žūklei gautos sumos privalėtų skirti žuvų įveisimui.

V. Adelšinas atkreipė dėmesį, kad neturime aiškios politikos, dėl leidimų naudoti žūklės plotus. Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje yra numatyta parengti Mėgėjiškos žūklės plėtros Lietuvoje galimybių studiją. Rengiant šią studiją būtų galima aptarti ir nustatyti žūklės plotų naudojimo gaires. Tarybos nariai pritarė, kad pateikus Mėgėjiškos žūklės plėtros strategijos ar galimybių studijos projektą, diskusija dėl žūklės plotų naudojimo būtų tęsiama.

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

6.1. Dėl Miškų įstatymo pataisų.

Pranešėjas R. Žilinskas informavo, kad LR Seime yra įregistruotos Miškų įstatymo pataisos, numatančios galimybę miškų savininkams vykdyti statybas miško žemėje. Priėmus tokias įstatymo nuostatas priėjimas prie vandens telkinių būtų dar labiau apsunkintas, o tai prieštarauja LR Vyriausybės 2008-2012 m. programos nuostatoms, kad 2011 m. I ketvirtį bus pasiekta, kad būtų užtikrinta galimybė netrukdomai prieiti prie vandens telkinių.

Pasiūlyta parengti atitinkamą raštą nuo Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos adresuotą LR Seimui, Vyriausybei, Prezidentūrai.

6.2. Dėl Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos sudėties.

Pranešėjas R. Žilinskas pastebėjo, kad yra Tarybos narių, kurie nedalyvauja jau keletą posėdžių iš eilės ir pasiūlė vietoje jų į Tarybos sudėtį įtraukti Roką Vilutį – Sportinės ir mėgėjiškos žūklės klubo „Anykščių žvejų lyga“ atstovą, Lietuvos sportinės žūklės federacijos atstovą Narutį Dzimidą. Taip pat buvo pasiūlyta vietoje Dariaus Surgauto įrašyti naują karpininkų asociacijos prezidentą Tomą Būdą.

 

 

Posėdžio pirmininkas

Antanas Kontautas

 

Posėdžio sekretorius

Vilmantas Graičiūnas

 

viso 0 nariai dabar klube
Prisijunkite su facebook
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Svetainių kūrimas Via leaurea