Orai Vilnius

Kur tu karpi - 2012 ?

karpis2012

24 VALANDŲ ŽŪKLĖS VARŽYBŲ

 

,,DYNAMITE BAITS KUR TU, KARPI? - 2012’’

NUOSTATAI

 

I. Varžybų tikslas:

Pasaulinėje praktikoje populiarūs panašaus pobūdžio renginiai, todėl rengiamų varžybų tikslas – populiarinti mėgėjišką ir sportinę žūklę Lietuvoje, skatinti žvejų klubų tradicijų kūrimą, sportinės žūklės įgūdžių ir naujų laisvalaikio praleidimo formų ieškojimą, žvejybos kultūros augimą, vandens telkinių šeimininkų bei nuomotojų bendradarbiavimo su žūklės klubais vystimą.

II. Varžybų statusas, organizatoriai:

Varžybas organizuoja ne pelno siekianti organizacija Kauno sportinės žūklės klubas „Vienam gale kablys“, UAB “Raseinių žuvininkystė” ir Kaimo turizmo sodyba “Karpynė” Varžybos bus oficialiai registruotos pagal Lietuvos Respublikos sporto rėmimo įstatymo reikalavimus numatytose organizacijose ir varžybų rėmėjams taikomos visos šiame įstatyme numatytos lengvatos.

III. Varžybų vieta ir laikas:

Varžybų vieta: Tvenkinys prie automagistralės Vilnius-Klaipėda 173 km. (Sodyba ,,Karpynė’’, Raseinių seniūnija)*

Varžybų laikas: 2012 liepos 14-15 d.*

Varžybų trukmė24 valandos (plačiau – skyriuje “Dienotvarkė”)

*organizatoriai pasilieka teisę, dėl oro sąlygų nesant galimybių surengti laiku ir numatytoje vietoje varžybų, keisti jų vietą ir datą, apie ką informuojant dalyvius iš anksto.

IV.Varžybų dalyviai:

 • Varžybų dalyviais gali būti komandos iš dviejų asmenų. Dalyvių amžius neribojamas.
 • Varžybose dalyvaujančių komandų skaičius ribojamas, atsižvelgiant į žvejybos sektorių skaičių
 • Pirmumo teisę turi komandos užsiregistravusios ir sumokėjusios starto mokestį iš anksto.
 • Išankstinė dalyvių registracija pradedama nuo 2012 m. birželio 18 d. 9.00 val.
 • Registruotis ir įsigyti bilietus galima žūklės salonuose "VIENAM GALE KABLYS", KAUNE Kovo 11-osios 31A, arba MARIJAMPOLĖJE Kauno g. 15.
 • Registruotis galima telefonu 8-686-25800 arba 8-673-20384, startinį mokestį sumokant pavedimu į Kauno sportinės žūklės klubo “Vienam gale kablys” sąskaitą Nr.LT527044060002922839, AB SEB BANKAS, banko kodas 70440. Pavedimo kopijas atsiųsti el.pastu   arba faksu 8-37-309808 iki 2012 m. liepos 09 d.
  V. Starto mokestis:
 • Registruojantis ir sumokant starto mokestį iš anksto – 300 Lt – komandai.
 • Kiekviena užregistruota komandų gauna dalyvio kortelę su starto numeriu, finansinius dokumentus apie sumokėtą startinį mokestį, rengėjų suvenyrus.
 • Varžybų metu kortelės turi būti prisegtos gerai matomoje vietoje.
 • Dalyvio kortelę perduoti kitam asmeniui draudžiama.
 • Registruojantis komandomis, jos nurodo jų sugalvotą komandos pavadinimą ir abiejų jos narių vardus ir pavardes.
 • Lygiomis teisėmis, kartu su visais varžybų dalyviais, dalyvauja ir garbės svečiai, kuriuos savo nuožiūra kviečia varžybų organizatoriai.
 • Klubo ,,Vienam gale kablys“ nariams, kaimo turizmo sodybos “Karpynė” ir UAB “Norvelita” darbuotojams bei jų šeimų nariams, varžybose dalyvauti kaip dalyviams draudžiama.

VI. Prizinis fondas, nugalėtojų išaiškinimas, varžybų taisyklės:

 • Varžybų dalyviai gaudo karpius, amūrus, karosus ir lynus. Kitos sugautos žuvys į varžybų įskaitą neįtraukiamos.
 • Varžybų vietoje 2012-07-09 dieną 17.00 val. organizatorių atstovai, dalyvaujant vandens telkinio šeimininkams, audito firmos "GAUDERA", bei žiniasklaidos atstovams, pažymi ir paleidžia į vandenį 13 specialiais žetonais pažymėtų karpių: vieną “KIA-KARPĮ”, pažymėtą ,,KIA”ženklu, du “SIDABRINIUS-KARPIUS” , pažymėtus vienodais “sidabriniais”ženklais, ir dešimt “BRONZINIŲ-KARPIŲ“, pažymėtų vienodais “bronziniais” ženklais.
 • Apie žuvų pažymėjimą, jų rūšį ir dydį, žymėjimo pavyzdžius ir įleidimą į vandens telkinį yra surašomas aktas, kurį pasirašo audito kompanijos ir organizatorių atstovai.
 • Apie žymėtų karpių paleidimą varžybų vietoje infomuojama žiniasklaidos priemonėse.
 • Nuo žuvies paleidimo dienos iki varžybų pradžios vandens telkinyje yra skelbiamas moratoriumas ir ši teritorija yra saugoma.
 • Kiekvienos komandos sugautų žymėtų ir nežymėtų žuvų kiekis neribojamas.
 • Už kiekvieną sugautą žymėtą žuvį išmokamas, įteikiamas žemiau nurodytas piniginis prizas ar daiktinis prizas.
 • Prizai sumokami vietoje, sekretoriate, pateikus asmens dokumentą (pasas, vairuotojo pažymėjimas), po varžybų uždarymo.
 • Prieš sektorių burtų traukimą yra parduodamas VIP sektorius. Komanda, nusipirkusi VIP sektorių, turi teisę pasirinkti bet kurį sektorių, esantį aplink vandens telkinį.

Prizai:

1. Sugavus ,,KIA-KARPĮ” komanda gauna  pagrindinį prizą automobilį  KIA

2. Nepagavus ,,KIA-KARPIO’’ – pagrindinis prizas neįteikiamas.

3. Nepagavus „KIA-KARPIO“, varžybų uždarymo metu iš visų dalyvavusių komandų burtų keliu bus išrinkta komanda, kuriai bus įteiktas paguodos prizas - 2012 Lt. Paskelbus komandą - nugalėtoją ji privalo iš karto prisistatyti organizatoriams su dalyvio kortelėmis. Komandai neatvykus, burtai traukiami dar kartą, kol atsiras komanda, dalyvaujanti varžybų uždaryme.

4. Už kiekvieną sugautą “SIDABRINĮ-KARPĮ” jų bus 2, komanda gauna-piniginį prizą - 1000 Lt.

5. Už kiekvieną sugautą “BRONZINĮ-KARPĮ” jų bus 10, komanda gauna-piniginį prizą – 200 Lt.

6. Komanda, sugavusi daugiausiai žuvų pagal svorį (į bendrą kiekį įeina ir žymėtos žuvys) gauna vertingą prizą, taurę, diplomą už I vietą.

7. Vertingus prizus ir atitinkamo laipsnio diplomus gauna komandos, užėmusios II ir III vietas.

8. Komanda, pagavusi didžiausią karpį, apdovanojama prizu ir specialiu diplomu.

Varžybų dienotvarkė:

 • Dalyvių registracija: 2012-07-14 (šeštadienį) nuo 7.30 iki 8.30 val.
 • DYNAMITE BAITS pašarų pristatymas 2012-07-14 (šeštadienį) nuo 8.30 val. - 10.00 val.
 • Burtu traukimas 10.00 val.
 • Komandos įleidžiamos į joms skirtus žūklės sektorius nuo 10.30 val.
 • Jaukinimo pradžia – 11.50 val. (geltona raketa).
 • Startas - 12.00 val. (žalia raketa).
 • Koncertas ir pramogos – nuo 18.00 val.
 • Finišas -2012-07-15 (sekmadienį) 12.00 val. (raudona raketa).

Varžybų taisyklės:

1. Kiekviena varžybose dalyvaujanti komanda žvejoja tik jai skirtame žūklės sektoriuje.

2. Komanda žvejoja ne daugiau kaip dviem meškerėmis (plūdinėmis arba dugninėmis).

3. Meškerės gali būti tik su vienu vienšakiu kabliuku. Atsarginių meškerių skaičius neribojamas, bet vienu metu užmestos gali būti tik dvi.

4.  Galima naudoti tik natūralios kilmės (gyvulinius ir augalinius) masalus bei jaukus. Jauko kiekis neribojamas.

5.  Komandos nariai gali laisvai judėti po jai skirtą žūklės sektorių. Bristi į vandenį draudžiama.

6.  Užkibusi žuvis turi būti ištraukta komandos sektoriaus ribose.

7. Neregistruotiems varžybų dalyviams ar žiūrovams žvejoti varžybų vietoje draudžiama.

8. Varžybų metu žiniasklaidos atstovai (fotografai ir tele bei kino operatoriai) įeiti į žūklės sektorių gali tik gavę tame sektoriuje žvejojančios komandos narių sutikimą.

9. Varžybų metu sugautos žuvys atsargiai atkabinamos ir įleidžiamos į žvejybinius tinklelius, kurie turi būti įmerkti į vandenį. Žvejybiniai tinkleliai negali būti trumpesni nei 2 metrai.

10. Nuo pagavimo iki svėrimo karpiai turi būti laikomi tik tinkleliuose.

11. Sugautos žuvys sveriamos kas 4 val. Paskutinis laimikių svėrimas vyksta po finalinio signalo (raudonos raketos). Svėrimo metu dalyvauja komandos nariai ir 2 teisėjai. Pasvertos žuvys iš karto paleidžiamos atgal į vandens telkinį.

12. Sužalotos arba negyvos žuvys, kurios negali būti paleistos, įskaiton neįrašomos.

13. Teisėjas bet kuriuo varžybų metu gali pareikalauti dalyvio ištraukti iš vandens meškerę ir patikrinti kabliukų skaičių bei naudojamą masalą. Prieš varžybas ir jų metu teisėjas turi teisę patikrinti žūklės sektoriuje esančius komandos narių daiktus (kuprines, žvejybines dėžes, atsargines meškeres).

14. Pasibaigus varžyboms komandos sutvarko žūklės sektorių, kuriame žvejojo varžybų metu.

15. Po finalinio signalo ištraukti žvejybinius tinklelius iš vandens galima tik gavus teisėjo leidimą.

16. Žuvys, ištrauktos po finalinės raketos, turi būti iškart paleistos atgal į vandenį ir į varžybų įskaitą neįtraukiamos (netgi ir tuo atveju jeigu ir užkibo dar prieš finalo signalą).

17. Sugavus pažymėtą karpį (tiek “KIA karpį”, tiek “Sidabrini”, tiek “Bronzini”), komanda iš karto praneša apie tai kaimyninių sektorių žvejams ir tuojau pat pakviečia arčiausiai esančius teisėjus užfiksuoti pagavimo faktą. Iki ateinant teisėjui  žymėtos žuvies nukabinti nuo kabliuko negalima.

18. Varžybų pabaiga skelbiama atskiru signalu (raudona raketa). Po jo žvejoti draudžiama ir dalyviai privalo nedelsiant ištraukti meškeres iš vandens.

19. Varžybų dalyvis (komanda)  įspėjamas arba  diskvalifikuojamas, jei:

1)  Meškeriojo ar turėjo žūklės sektoriuje varžybų nuostatus neatitinkančių žvejybos įrankių.

2)  Vienu metu žvejojo trimis ar daugiau meškerių.

3) Žvejojo meškere, turinčia daugiau nei vieną kabliuką.

4) Žvejojo prieš startą arba pasibaigus varžyboms.

5) Pagauta žuvis buvo ne žvejybiniame tinklelyje.

6) Turėjo ne varžybų metu pagautos žuvies.

7) Pasibaigus varžyboms nesutvarkė savo žūklės sektoriaus.

8) Pažeidė kitus šių varžybų nuostatus.

20. Diskvalifikuotoms komandoms startinis mokestis negražinamas.

21. Diskvalifikavus vieną komandos narį, diskvalifikuojama ir komanda.

22. Diskvalifikuota komanda netenka teisės į visus varžybų prizus, numatytus skyriuje “Prizai”.

23. Kilusius ginčus nagrinėja Teisėjų kolegija. Galutinį sprendimą priima varžybų komisaras.

24. Varžybų rezultatai skelbiami ir nugalėtojai apdovanojami ne veliau kaip per tris valandas nuo varžybų pabaigos.

25. Visi varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad varžybų metu padarytos fotonuotraukos ir filmuota medžiaga gali būti, organizatorių nuožiūra, panaudota žiniasklaidos priemonėse arba reklaminiais tikslais.

26. Žurnalistų akreditacija vyksta kartu su dalyvių registracija.

27. Šie nuostatai skelbiami masinės informacijos priemonėse.

Kontaktiniai telefonai: 8-686-25800 arba 8-673-20384

karpis

viso 0 nariai dabar klube
Prisijunkite su facebook
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Svetainių kūrimas Via leaurea