Orai Vilnius

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos

Limituotos žvejybos vidaus vandenyse

organizavimo ir vykdymo, limituotos

žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų

nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo

tvarkos aprašo

1 priedas

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

I. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA SAUGOMŲ IR GLOBOJAMŲ

ŽUVŲ RŪŠIŲ LIMITUOTA ŽVEJYBA, SĄRAŠAI IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS

ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

1. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota lašišų ir šlakių žvejyba, sąrašai ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama dirbtiniu masalu nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje). Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų).

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės 1 dienai į vieną iš 1 ar 2 lentelėje išvardintų upių ruožų. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį. Per 10 dienų po žvejybos privaloma Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje pateikti ataskaitą apie sugautą ar nesugautą lašišą ar šlakį.

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys gali vykdyti lašišų ir šlakių žvejybą sugaunant ir paleidžiant, o nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose turi teisę žvejoti tik įrankiais ir masalais, kurie nenaudojami plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai.

Žvejybos laikas, vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

1 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

Eil.

Nr.

Vandens

telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo

kortelių kiekis,

vnt.

1.

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

2.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

100

3.

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

4.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės miesto 3-iosios vidurinės

mokyklos

neribojamas

5.

Atmata

visa upė

neribojamas

6.

Nemunas

nuo Atmatos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

neribojamas

7.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

9.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

10.

Šventoji

(pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

100

 

2 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.

Eil.

Nr.

Vandens

telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo

kortelių kiekis,

vnt.

1.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

2.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

150

3.

Vilnia

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

150

4.

Šventoji

nuo žiočių iki 500 m aukščiau Virintos žiočių

neribojamas

5.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

150

6.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

300

7.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

300

8.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

neribojamas

9.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

neribojamas

10.

Veiviržas

nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

300

11.

Akmena – Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno

patvankos

150

12.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

300

 

2. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota sykų žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama natūralios kilmės ar dirbtiniais masalais (bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 12 vienetų). Žvejybos laikas – nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 31 d.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.). Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 5 sykus.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

Eil.

Nr

Vandens telkinys

Savivaldybė

Telkinio

plotas, ha

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

mėnesiui

1.

Platelių ež.

Plungės r.

1181,5

100

50

30

2.

Galvės ež.

Trakų r.

361,1

70

30

20

3.

Vištyčio ež.

Vilkaviškio r.

39,8

100

50

30

 

3. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota upinių nėgių žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens arba 5 bučiukais. Tinklo akies dydis – iki 10 mm. Žvejybos laikas – nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. Draudžiama žvejoti arčiau kaip 50 m nuo tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų) ir šliuzų.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai ir savaitei (7 d.). Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 50 vnt. upinių nėgių.

Nemokamą žvejybos teisę turinčiam asmeniui per vieną žvejybą leidžiama sugauti 10 vnt. upinių nėgių.3

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

1.

Minija

nuo žiočių iki Agluonos upės žiočių

10

10

2.

Šventoji (pajūrio)

nuo Kopų g. pėsčiųjų tilto iki kelio

A13

15

5

3.

Karaliaus Vilhelmo kanalas

Lankupių kaimo ribose

50

30

4.

Akmena – Danė

nuo žiočių iki kelio A13

20

10

5.

Nemunas

nuo Paleičių k. iki Šilininkų k

20

15

6.

Kuršių marios

nuo Šturmų uosto iki Ventės rago

20

15

 

II. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA LIMITUOTA ŽVEJYBA

NESTANDARTINIAIS ĮRANKIAIS IR BŪDAIS, SĄRAŠAS IR LIMITUOTOS

ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR

SĄLYGOS

4. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota stintų žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens, ne didesnio kaip 12 mm akytumo.

Žvejybos laikas – nuo kovo 15 d. iki balandžio 20 d.

Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 15 kg stintų. Nemokamą žvejybos teisę turinčiam asmeniui per vieną žvejybą leidžiama sugauti 5 kg stintų.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai arba savaitei (7 d.).

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

1.

Minija

nuo žiočių iki Tenenio upės žiočių

10

5

2.

Atmata

nuo Skirvytės iki Uostadvario švyturio

30

20

3.

Aukštumalė

nuo Atmatos iki pirmojo tilto

10

5

4.

Pakalnė

nuo Skirvytės iki Nemuno priešakinės deltos rezervato ribos Rusnaitės upėje

10

5

5.

Skirvytė

nuo 1, 2 ir 3 gelžbetonių krantinių

100

50

6.

Nemunas

Senvagė ties Galzdonų sala

20

10

 

III. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VANDENS TELKINIUOSE, KURIUOSE MĖGĖJŲ

ŽVEJYBA RIBOJAMA, REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

5. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose.

Žvejoti leidžiama ištisus metus, laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų. Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.). Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 7 kg bendro svorio žuvų.

Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Nemuno deltos

regioninio parko

vandens telkiniai.

Visi vandens telkiniai, išskyrus esančius Nemuno

priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų

lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje,

Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių

mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, Kniaupo

įlanką ir Tenenio upę.

neribojamas

 

6. Limituotos žvejybos Žuvinto biosferos rezervato gamtiniame rezervate reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejyba leidžiama tik nuo ledo nuo gruodžio 1 d. iki vasario 1 d. kartą per savaitę (šeštadieniais) nuo 8 val. iki saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarkos, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 143 V.

Žvejo mėgėjo kortelės išduodamos vienai dienai tik vietiniams gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Alytaus r. Simno seniūnijos Aleknonių, Bambininkų, Grinkiškių ir Žuvintų kaimuose, besiribojančiuose su Žuvinto ežeru, taip pat Ąžuolinių kaimo gyventojams.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

Vandens

telkinys

Telkinio

plotas, ha

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo

kortelių kiekis,

vnt.

Žuvinto ež.

971,2

nustatytos Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarkoje

neribojamas

 

IV. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA INTENSYVIAI VEISIAMŲ

ŽUVŲ LIMITUOTA ŽVEJYBA SĄRAŠAI IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE

VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

7. Intensyviai veisiamų karpių limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Žvejoti leidžiama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 3 karpius.

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys gali vykdyti karpių žvejybą sugaunant ir paleidžiant ir žvejoti kitų rūšių žuvis.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

Eil. Nr.

Vandens

telkinys

Savivaldybė

Telkinio

plotas, ha

Žvejo mėgėjo kortelių

kiekis, vnt.

1.

Tolokių ež.

Alytaus r.

11,6

neribojamas

2.

Smulkio ež

Anykščių r.

43,8

neribojamas

3.

Joskučio ež.

Ignalinos r.

38,5

neribojamas

4.

Krūminių tv.

Varėnos r.

53,0

neribojamas

5.

Musios ež.

Vilniaus r.

58,7

neribojamas

Pastaba. Šiuose vandens telkiniuose nuo ledo galima žvejoti be žvejo mėgėjo kortelės – turint žvejo mėgėjo bilietą arba nemokamą žvejybos teisę.

 

viso 0 nariai dabar klube
Prisijunkite su facebook
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Svetainių kūrimas Via leaurea