Žvejai mėgėjai atkurti žuvų ištekliams skyrė 2,4 mln. litų

2013 m. gegužės 9 dieną per Aplinkos ministerijoje sukviestą posėdį verslinės ir mėgėjų žvejybos perspektyvoms šalies ežeruose aptarti buvo išklausytos ir žvejų verslininkų, ir mėgėjų, ir prekybos žūklės reikmenimis atstovų nuomonės. Posėdyje dalyvavo Seimo jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos nariai, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų specialistai. Daugiausia diskutuota apie žvejybos teisinį reglamentavimą ir verslinės žvejybos šalyje ateitį.

lideka

Pasak aplinkos ministro Valentino Mazuronio, ir žvejai mėgėjai, ir verslininkai naudojasi tais pačiais žuvų ištekliais, todėl žvejybą reikia reglamentuoti taip, kad šie ištekliai būtų naudojami kuo tausiau ir kad duotų kuo didesnės naudos visuomenei.

Žvejų mėgėjų ir prekybos žūklės reikmenimis atstovai sakė, kad su mėgėjų žvejyba susijusios pajamos pernai šalyje siekė ne mažiau kaip 130 mln. Lt per metus, o ežeruose žvejojusių įmonių – tik apie 400 tūkst. litų. Žvejai mėgėjai praėjusiais metais žuvų ištekliams atkurti ir saugoti skyrė 2,4 mln. Lt, o už ežeruose sugautas 72 tonas žuvų jų ištekliams atkurti žvejai verslininkai sumokėjo vos 8 tūkst. litų.

Kad bent minimaliai išgyventų, žvejybos įmonė, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto duomenimis, turėtų gauti nors 50 tūkst. Lt per metus, bet tokių pajamų negauna nei viena iš ežeruose žvejojančių įmonių. Tai akivaizdžiai rodo, kad verslinė žvejyba nėra pagrindinis tokių įmonių pragyvenimo šaltinis.

Žvejų verslininkų atstovai pripažino, kad jų verslas yra smulkus, bet pažymėjo, kad jis svarbus kaimo vietovėje. Šiam verslui nutraukti reikia paramos. Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos atstovai, Europos Jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas tokios paramos nėra numatęs. Nuo 2014 m. bus galima pasinaudoti parama žvejybos laivams perdaryti ir pritaikyti juos kitokiai nei verslinė žvejyba veiklai, taip pat naujoms ne verslinės žvejybos įmonėms kurti ir kitai veiklai, susijusiai su verslinės žvejybos perorientavimu į kitus verslus.

Žvejų mėgėjų atstovai žvejams verslininkams pasiūlė kelias išeitis: nuomoti mėgėjams valtis, užsiimti žvejybos gidų paslaugomis, organizuoti limituotą mėgėjų žvejybą ir kt. Taip pat buvo pasiūlyta žvejams verslininkams išmokėti kompensacijas už pasitraukimą iš verslo, jas sumokant iš lėšų, surinktų už parduotus leidimus mėgėjų žvejybai.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 8~706 63660

2013-05-09