Orai Vilnius

Neišnuomotų valstybinių vandens telkinių sąrašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINIŲ VANDENS TELKINIŲ, Į KURIUOS NEIŠDUODAMI
LEIDIMAI NAUDOTI ŽŪKLĖS PLOTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2005 m. balandžio 7 d. Nr. 382
Vilnius
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės  įstatymo (Žin., 2004, Nr. 118-4395) 4 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė n u t a r i a :
 
1. Patvirtinti valstybinių vandens telkinių,  į kuriuos neišduodami leidimai naudoti žūklės plotus, sąrašą (pridedama).
 
2. Nustatyti, kad:
2.1. Tuo atveju, jeigu valstybiniai vandens telkiniai, įtraukti į šiuo nutarimu patvirtintą valstybinių vandens telkinių, į kuriuos neišduodami leidimai naudoti žūklės plotus, sąrašą, iki 2004 m. gruodžio 1 d. buvo išnuomoti fiziniams ar juridiniams asmenims mėgėjiškai žūklei ir šių vandens telkinių mėgėjiškai žūklei nuomos sutarčių galiojimo terminas baigiasi po 2005 m. sausio 1 d., tokiems žuvų išteklių naudotojams, vykdžiusiems  įsipareigojimus, išduodami leidimai naudoti žūklės plotus likusiam nuomos sutarties terminui tomis pačiomis sąlygomis, kurios jiems buvo nustatytos vandens telkinių nuomos mėgėjiškai žūklei sutartyse.
2.2. Pasibaigus šio nutarimo 2.1 punkte nurodytų leidimų naudoti žūklės plotus galiojimo terminams, leidimai naudoti žūklės plotus valstybiniuose vandens telkiniuose, įtrauktuose  į šiuo nutarimu patvirtintą valstybinių vandens telkinių,  į kuriuos neišduodami leidimai naudoti žūklės plotus, sąrašą, neišduodami.
 
 
Ministras Pirmininkas  Algirdas Brazauskas
Aplinkos ministras  Arūnas Kundrotas
 
Neišnuomotų valstybinių vandens telkinių sąrašą rasite čia.

 

viso 0 nariai dabar klube
Prisijunkite su facebook
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Svetainių kūrimas Via leaurea