Orai Vilnius

Įkliuvo brakonieriai

brakonieriai31Lapk­ri­čio 2 die­ną Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke vy­ku­sio ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų rei­do me­tu su­lai­ky­ti du Ber­žo­ro eže­re žu­vis tink­lai­čiais gau­dę bra­ko­nie­riai: plun­giš­kis E. S. ir nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tis A. B. Abiem su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai. E. S. tu­rės su­mo­kė­ti 450 li­tų, o A. B. – 200 li­tų administracines bau­das.
Ko­dėl nu­baus­ti skir­tin­gai? Mat E. S. už bra­ko­nie­ria­vi­mą jau bu­vo vi­sai ne­se­niai baus­tas. Spa­lio 5 d. jį, Ber­žo­ro eže­re tink­lai­čiais gau­džiu­sį žu­vis, su­lai­kė Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko pa­rei­gū­nai. Ta­da su­ra­šy­tas pro­to­ko­las, skir­ta 200 li­tų administracinė bau­da už ne­leis­ti­ną žūk­lę ir dar 77 li­tai - už gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą.
De­ja, kol neį­si­ga­lio­jo nu­tar­tis, ga­li­me pa­skelb­ti tik bra­ko­nie­rių ini­cia­lus.

 

Aplinkos apsaugos departamentas

viso 0 nariai dabar klube
Prisijunkite su facebook
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Svetainių kūrimas Via leaurea