Nepavykusi žvejyba

brakonieriai242011 m. spalio 5 d. kelyje Turmantas - Visaginas Visagino savivaldybės agentūros inspektoriai sulaikė važiavusį dviračiu pilietį, kuris kuprinėje vežė draudžiamą tinklinį nemėgėjiškos žūklės įrankį – vieną statomą tinklaitį. 27 metrų ilgio tinklinis įrankis nebuvo pažymėtas LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 „Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 2005, Nr. 96-3609; 2008, Nr. 22-837) nustatyta tvarka. Šiam Visagino miesto gyventojui už neteisėtą žvejybos įrankio laikymą surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Administracinių teisės pažeidimų kodekse už tokį pažeidimą numatyta bauda nuo 100 iki 400 Lt su įrankio konfiskavimu.

 

 

brakonieriai24.1

Utenos regiono gamtos apsaugos departamentas