Susimaišė su vėžiais

Surengus reidą Kupiškio, Rokiškio ir Biržų rajonų teritorijose, Alizavos, Kupiškio ir Pandėlio seniūnijų teritorijose išaiškinti penki piliečiai pažeidę aplinkosaugos reikalavimus. Du Panevėžio miesto gyventojai sulaikyti draudžiamu laiku gaudę vėžius, vienas jų neturėjo reikiamo leidimo. Abu buvo sužvejoję 30 siauražnyplių vėžių. Biržų miesto gyventojas buvo prigaudęs 10 siauražnyplių vėžių. Rokiškio rajono gyventojas rodėsi sugavęs 6 vėžius, o kitas Rokiškio miesto gyventojas, pastatęs automobilį apsauginėje vandens telkinio juostoje, pažeidė saugomų teritorijų įstatymą.

vveziukas

Įvairiai komentavo žvejai priežastis, kodėl jie uždraustu laiku gaudo vėžius. Vieni „žinojo“, kad vėžius galima gaudyti nuo liepos 1 dienos, kiti — kad kažkas sakė, kad pakeistos taisyklės ir  jau galima juos gaudyti, treti, kad tai esą „amerikiniai“ (tokia vėžių rūšis pareigūnams nežinoma) vėžiai, kurių gaudymo kiekis nei laikas neribojamas. Beje, laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ paskelbė informaciją, kad  Kupiškio marios (Lėvens tvenkinys) „gausiai okupuotos šios rūšies vėžių“, nors Kupiškio, o taip pat ir Rokiškio rajonų vandens telkiniuose jų (nei rainuotųjų, nei žymėtųjų vėžių) dar nėra. Tai parazitinės vėžių rūšys, kurias galima gaudyti nesilaikant terminų. Taip pat neribojamas jų sugavimo skaičius.

      Informuojame, kad plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius draudžiama gaudyti nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d. („Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių“ 12.4.9 punktas, toliau - Taisyklės). Taigi, žvejai mėgėjai arba asmenys, turintys nemokamą teisę žvejoti,  plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius gali žvejoti nuo liepos mėnesio 16 dienos, nes Taisyklių draudimai ir leidimai galioja tiek pirmą, tiek paskutinę termino dieną.

     Išvardintiems piliečiams, už siauražnyplių vėžių gaudymą draudžiamu laiku paskirtos administracinės baudos nuo 25 Lt iki 200 Lt., už padarytą žalą vandens gyvūnijai pateikti 3 ieškiniai (1499 Lt.), konfiskuota valtis, paimtas 21 vėžių gaudymo samtelis ir bučiukas.