Neteisėta žvejyba prie Kauno HE

brakonieriai68Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento inspektoriai kiekvienais metais nubaudžia ne vieną brakonierių Nemuno upėje prie Kauno hidroelektrinės. 500 m atstumu nuo Kauno HE draudžiama žūklė visais mėgėjiškos žūklės įrankiais ir būdais ištisus metus, kadangi čia yra masinio žuvų susikaupimo vieta, tačiau nepaisant draudimo, žuvys čia gaudomos draudžiamais savadarbiais užkabinamaisiais įrankiais arba mėgėjiškos žūklės įrankiais (dažniausiai spinigaujama salačių ir starkių neršto metu). Per gegužės mėnesį šioje draudžiamoje vietoje sulaikyti 22 asmenys šiurkščiai pažeidę mėgėjiškos žūklės taisykles, gaudę salačius, iš jų 8 žvejojo draudžiamu užkabinamuoju būdu. Primename, kad už neteisėtą žvejybą draudžiamoje zonoje gręsia administracinės baudos iki 700 Lt su pažeidimo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Sulaikyti pažeidėjus labai padeda gaunama informacija iš žvejų mėgėjų, žvejojančių Nemune žemiau 500 m atkarpos nuo Kauno HE, ir iš kitų asmenų, kurie lieka neabejingi pastebėję daromą pažeidimą. Informaciją apie pastebėtus pažeidimus pranešti telefonu (837) 320704, arba el.p.

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas