Kur tu karpi - 2012 ?

karpis2012

24 VALANDŲ ŽŪKLĖS VARŽYBŲ

 

,,DYNAMITE BAITS KUR TU, KARPI? - 2012’’

NUOSTATAI

 

I. Varžybų tikslas:

Pasaulinėje praktikoje populiarūs panašaus pobūdžio renginiai, todėl rengiamų varžybų tikslas – populiarinti mėgėjišką ir sportinę žūklę Lietuvoje, skatinti žvejų klubų tradicijų kūrimą, sportinės žūklės įgūdžių ir naujų laisvalaikio praleidimo formų ieškojimą, žvejybos kultūros augimą, vandens telkinių šeimininkų bei nuomotojų bendradarbiavimo su žūklės klubais vystimą.

II. Varžybų statusas, organizatoriai:

Varžybas organizuoja ne pelno siekianti organizacija Kauno sportinės žūklės klubas „Vienam gale kablys“, UAB “Raseinių žuvininkystė” ir Kaimo turizmo sodyba “Karpynė” Varžybos bus oficialiai registruotos pagal Lietuvos Respublikos sporto rėmimo įstatymo reikalavimus numatytose organizacijose ir varžybų rėmėjams taikomos visos šiame įstatyme numatytos lengvatos.

III. Varžybų vieta ir laikas:

Varžybų vieta: Tvenkinys prie automagistralės Vilnius-Klaipėda 173 km. (Sodyba ,,Karpynė’’, Raseinių seniūnija)*

Varžybų laikas: 2012 liepos 14-15 d.*

Varžybų trukmė24 valandos (plačiau – skyriuje “Dienotvarkė”)

*organizatoriai pasilieka teisę, dėl oro sąlygų nesant galimybių surengti laiku ir numatytoje vietoje varžybų, keisti jų vietą ir datą, apie ką informuojant dalyvius iš anksto.

IV.Varžybų dalyviai:

VI. Prizinis fondas, nugalėtojų išaiškinimas, varžybų taisyklės:

Prizai:

1. Sugavus ,,KIA-KARPĮ” komanda gauna  pagrindinį prizą automobilį  KIA

2. Nepagavus ,,KIA-KARPIO’’ – pagrindinis prizas neįteikiamas.

3. Nepagavus „KIA-KARPIO“, varžybų uždarymo metu iš visų dalyvavusių komandų burtų keliu bus išrinkta komanda, kuriai bus įteiktas paguodos prizas - 2012 Lt. Paskelbus komandą - nugalėtoją ji privalo iš karto prisistatyti organizatoriams su dalyvio kortelėmis. Komandai neatvykus, burtai traukiami dar kartą, kol atsiras komanda, dalyvaujanti varžybų uždaryme.

4. Už kiekvieną sugautą “SIDABRINĮ-KARPĮ” jų bus 2, komanda gauna-piniginį prizą - 1000 Lt.

5. Už kiekvieną sugautą “BRONZINĮ-KARPĮ” jų bus 10, komanda gauna-piniginį prizą – 200 Lt.

6. Komanda, sugavusi daugiausiai žuvų pagal svorį (į bendrą kiekį įeina ir žymėtos žuvys) gauna vertingą prizą, taurę, diplomą už I vietą.

7. Vertingus prizus ir atitinkamo laipsnio diplomus gauna komandos, užėmusios II ir III vietas.

8. Komanda, pagavusi didžiausią karpį, apdovanojama prizu ir specialiu diplomu.

Varžybų dienotvarkė:

Varžybų taisyklės:

1. Kiekviena varžybose dalyvaujanti komanda žvejoja tik jai skirtame žūklės sektoriuje.

2. Komanda žvejoja ne daugiau kaip dviem meškerėmis (plūdinėmis arba dugninėmis).

3. Meškerės gali būti tik su vienu vienšakiu kabliuku. Atsarginių meškerių skaičius neribojamas, bet vienu metu užmestos gali būti tik dvi.

4.  Galima naudoti tik natūralios kilmės (gyvulinius ir augalinius) masalus bei jaukus. Jauko kiekis neribojamas.

5.  Komandos nariai gali laisvai judėti po jai skirtą žūklės sektorių. Bristi į vandenį draudžiama.

6.  Užkibusi žuvis turi būti ištraukta komandos sektoriaus ribose.

7. Neregistruotiems varžybų dalyviams ar žiūrovams žvejoti varžybų vietoje draudžiama.

8. Varžybų metu žiniasklaidos atstovai (fotografai ir tele bei kino operatoriai) įeiti į žūklės sektorių gali tik gavę tame sektoriuje žvejojančios komandos narių sutikimą.

9. Varžybų metu sugautos žuvys atsargiai atkabinamos ir įleidžiamos į žvejybinius tinklelius, kurie turi būti įmerkti į vandenį. Žvejybiniai tinkleliai negali būti trumpesni nei 2 metrai.

10. Nuo pagavimo iki svėrimo karpiai turi būti laikomi tik tinkleliuose.

11. Sugautos žuvys sveriamos kas 4 val. Paskutinis laimikių svėrimas vyksta po finalinio signalo (raudonos raketos). Svėrimo metu dalyvauja komandos nariai ir 2 teisėjai. Pasvertos žuvys iš karto paleidžiamos atgal į vandens telkinį.

12. Sužalotos arba negyvos žuvys, kurios negali būti paleistos, įskaiton neįrašomos.

13. Teisėjas bet kuriuo varžybų metu gali pareikalauti dalyvio ištraukti iš vandens meškerę ir patikrinti kabliukų skaičių bei naudojamą masalą. Prieš varžybas ir jų metu teisėjas turi teisę patikrinti žūklės sektoriuje esančius komandos narių daiktus (kuprines, žvejybines dėžes, atsargines meškeres).

14. Pasibaigus varžyboms komandos sutvarko žūklės sektorių, kuriame žvejojo varžybų metu.

15. Po finalinio signalo ištraukti žvejybinius tinklelius iš vandens galima tik gavus teisėjo leidimą.

16. Žuvys, ištrauktos po finalinės raketos, turi būti iškart paleistos atgal į vandenį ir į varžybų įskaitą neįtraukiamos (netgi ir tuo atveju jeigu ir užkibo dar prieš finalo signalą).

17. Sugavus pažymėtą karpį (tiek “KIA karpį”, tiek “Sidabrini”, tiek “Bronzini”), komanda iš karto praneša apie tai kaimyninių sektorių žvejams ir tuojau pat pakviečia arčiausiai esančius teisėjus užfiksuoti pagavimo faktą. Iki ateinant teisėjui  žymėtos žuvies nukabinti nuo kabliuko negalima.

18. Varžybų pabaiga skelbiama atskiru signalu (raudona raketa). Po jo žvejoti draudžiama ir dalyviai privalo nedelsiant ištraukti meškeres iš vandens.

19. Varžybų dalyvis (komanda)  įspėjamas arba  diskvalifikuojamas, jei:

1)  Meškeriojo ar turėjo žūklės sektoriuje varžybų nuostatus neatitinkančių žvejybos įrankių.

2)  Vienu metu žvejojo trimis ar daugiau meškerių.

3) Žvejojo meškere, turinčia daugiau nei vieną kabliuką.

4) Žvejojo prieš startą arba pasibaigus varžyboms.

5) Pagauta žuvis buvo ne žvejybiniame tinklelyje.

6) Turėjo ne varžybų metu pagautos žuvies.

7) Pasibaigus varžyboms nesutvarkė savo žūklės sektoriaus.

8) Pažeidė kitus šių varžybų nuostatus.

20. Diskvalifikuotoms komandoms startinis mokestis negražinamas.

21. Diskvalifikavus vieną komandos narį, diskvalifikuojama ir komanda.

22. Diskvalifikuota komanda netenka teisės į visus varžybų prizus, numatytus skyriuje “Prizai”.

23. Kilusius ginčus nagrinėja Teisėjų kolegija. Galutinį sprendimą priima varžybų komisaras.

24. Varžybų rezultatai skelbiami ir nugalėtojai apdovanojami ne veliau kaip per tris valandas nuo varžybų pabaigos.

25. Visi varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad varžybų metu padarytos fotonuotraukos ir filmuota medžiaga gali būti, organizatorių nuožiūra, panaudota žiniasklaidos priemonėse arba reklaminiais tikslais.

26. Žurnalistų akreditacija vyksta kartu su dalyvių registracija.

27. Šie nuostatai skelbiami masinės informacijos priemonėse.

Kontaktiniai telefonai: 8-686-25800 arba 8-673-20384

karpis