Į žvejybą – su akmenimis

sokiaiTaičio gyventojai visada garsėjo kaip puikūs jūreiviai ir sumanūs žvejai. Suprantama, pramoniniai žuvies gaudymo interesai reikalauja šiuolaikinių žvejybos būdų, bet ir dabar Taityje galima išvysti senovinį žvejybos būdą - žvejybą su akmenimis.

Būdas gana paprastas. Kanojos išsirikiuoja į vieną liniją ir pradeda judėti, tuo tarpu jų priekyje stovintys vyrai įnirtingai daužo per vandenį akmenimis, pririštais prie virvių. Ritmą diktuoja garsi kaimo seniūno giesmė – jis paprastai plaukia pačia didžiausia kanoja. Žuvis blaškosi ir puola į koridorių, kurį sudaro kokosinės palmės lapų pinučiai, o iš čia jai vienas kelias – į atitvertą baseiną. Visa kita, kaip sakoma, - technikos dalykas.

Turbūt nereikia sakyti, jog dabar tokia žvejyba visada pavirsta triukšminga švente, besibaigiančia šokiais, dainomis ir iškilmingais pietumis iš gausybės žuvų rūšių.